Degezondepatient.nl

Waarom moet u dit boek lezen

De gezonde patiënt gaat over het systeem voor gezondheidszorg in Nederland. Jannes Koetsier legt uit wat de consequenties zijn van dit systeem. Wat mag u van artsen verwachten? En wat niet? Met feitelijke informatie en waargebeurde verhalen zijn potentiële consumenten van het medisch bedrijf goed voorbereid.

Gezonde patiënten

Als u naar een arts gaat, wordt u op voorhand ‘patiënt’ genoemd. Onterecht, want het is helemaal niet zeker of u ziek bent. Jannes Koetsier legt uit hoe u het beste gebruik kunt maken van de diensten die het medisch bedrijf biedt. Met het doel gezonder te zijn en zo min mogelijk artsen nodig te hebben. Een gezonde patiënt is in zijn boek een bewuste, mondige consument van het medisch bedrijf, die verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen gezondheid.

Regie over uw eigen gezondheid

Het medisch bedrijf doet veel goed. Maar wat verwacht u precies van uw huisarts of specialist? Veel mensen weten het niet of denken dat hun eigen vragen en verwachtingen niet belangrijk zijn. De dokter heeft ervoor gestudeerd, die zal het wel weten. Maar u weet meer dan u denkt: alleen u weet precies wat uw klacht is en waarom u hiervoor een dokter bezoekt. De gezonde patiënt laat met voorbeelden zien waarom het belangrijk is om zelf de regie te houden als u een arts raadpleegt. Ondanks dat het soms verleidelijk is om de verantwoordelijkheid voor uw gezondheid uit handen te geven.

Beperkingen van het westerse medische model

Het eerste deel van het boek gaat in op de beperkingen van het medisch bedrijf en de problemen die dit oplevert voor patiënten. Koetsier legt uit wat de oorzaken zijn: van arts-opleiding tot het financieringssysteem van zorgverzekeringen. Aan deze inrichting van het medisch bedrijf ligt het westerse medische model ten grondslag. Hierin is te weinig ruimte voor de natuurlijke geneeskracht van het lichaam of voor niet-medische oorzaken van klachten. Artsen bestrijden vaak slechts symptomen, zonder de achterliggende oorzaak van een probleem te onderzoeken of te behandelen.

Wat kunt u doen?

Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Maar wat kunt u zelf doen? Deel twee van het boek legt uit hoe u verstandig omgaat met beschikbare medische hulp. De eerste en belangrijkste stap is dat u zich niet opstelt als patiënt maar als consument. Dit betekent dat u zich goed voorbereidt. Het boek helpt u bepalen wat u verwacht van uw arts en wat u wilt bereiken met een consult. U krijgt handvatten om uw klachten zelf te analyseren en daarbij te kijken naar mogelijke achterliggende oorzaken in uw leven, uw werk en uw omgeving.

Wat kunt u van het boek verwachten?

In het boek De gezonde patiënt vindt u onder meer:

Overzicht van uw rechten als patiënt-consument

Denkstappen om u voor te bereiden op een gesprek met uw arts

Informatie over de relatie tussen emoties en klachten

Checklist om een goede arts te herkennen

Motivatie en tips om gezonder te leven.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)