Degezondepatient.nl

Verstandig klantgedrag als patiënt

  • Maak gebruik van uw kennis: kennis over uw rechten als patiënt, kennis over uw eigen lichaam en de signalen en klachten ervan (zie voor toelichting mijn boek) en informatie die u, over uw eventuele reeds bekende ziekte, hebt gevonden.
  • Bereidt u voor op een bezoek aan de arts door zelf uw probleem onder de loep te nemen en vóór het bezoek goed te bedenken wat u concreet wilt dat de arts voor u doet en onder welke voorwaarden. (Zie voorbeelden van mogelijke doelen die u kunt hebben en van wat artsen u kunnen leveren in het boek ‘De gezonde patiënt’.)
  • Bedenk wat u in elk geval niet wilt dat de arts doet.
  • Besef dat medicatie van de arts vrijwel altijd slechts symptoombestrijding is.
  • Zorg dat u de baas blijft over wat er met u gebeurt. Vraag zo nodig bedenktijd. Maak bij twijfel eventueel gebruik van een second opinion.
  • Realiseert u zich dat er altijd twee niveaus zijn waar aandacht voor nodig kan zijn, te weten het medische niveau en het niveau van de echte oorzaken zoals uw verleden, uw leef- en werkomstandigheden, uw gezondheidsgedrag of onderliggende verborgen emoties.
  • Gebruik zo nodig de checklist voor herkenning van een goede arts om vast te stellen of u de arts wilt vertrouwen of dat u een andere arts wilt. Vraag naar de ervaring van de arts die een ingreep bij u wil doen. Wat zijn zijn resultaten en hoe vaak heeft hij complicaties bij deze ingreep?
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial