MenS, partij voor mens en spirit (23 april 2010)
zaterdag 24 april 2010 11:23
MenS, de partij voor mens en spirit, verdient steun.

Mijn stem en hulp krijgen de oprichters.
Eindelijk een partij die niet streeft naar uitbuitende economische groei. Politiek vanuit het hart houdt het besef in dat we vooral met elkaar leven. Liefde en verbondenheid zijn kwaliteiten van het hart.
Ik zal hier ter introductie enkele zinnen uit het kernvisie-document vermelden en hoop dat u via de link onder dit weblogstukje dit prachtige document zelf leest. Na lezing zullen velen op deze partij willen stemmen op 9 juni. Daarvan ben ik overtuigd.

Spirituele politiek houdt onder andere in:
-Het besef dat alles met elkaar verbonden is.
-Aandacht voor verschillende niveaus van ontwikkeling van individuen, groepen en samenlevingen.
-Politiek vanuit spirit is eenheidsbeleving, inspiratie, positieve kracht, humor, moed, los van denken vanuit angst.
-Respect voor het leven en de aarde die ons draagt en voedt.
-Holisme houdt ook in dat naast reguliere geneeskunde ook het recht dient te bestaan om te kiezen voor betrouwbare alternatieve vormen van genees -kunde of -kunst.

Van harte aanbevolen, met liefdevolle groet, Jannes Koetsier

http://www.mensenspirit.nl/Content.aspx/intro/landelijk/kernvisie
 
degezondepatient.nl gemaakt door WorkingComputer.nl | Webmaster Login |