Degezondepatient.nl

Wat is een goede arts

Een goede arts :

 • Is allereerst geïnteresseerd in wat u naar het spreekuur bracht.
 • Wil graag weten wat u van hem of haar verwacht, alvorens over uw klachten te beginnen.
 • Staat open voor uw gedachten over uw klacht of kwaal.
 • Kan zich voorstellen dat ook emotionele factoren tot lichamelijke klachten kunnen leiden.
 • Is in staat om te zeggen dat hij iets niet weet, of dat hij vanuit zijn vakgebied niets voor u kan doen.
 • Geeft u begrijpelijke voorlichting over wat hij wel kan doen of nader kan onderzoeken.
 • Maakt met u een goede afweging tussen kansen en risico’s, voordelen en nadelen van mogelijke medische (be)handelingen.
 • Dwingt u nooit tot overhaaste beslissingen.
 • Vindt het prima als u een second opinion wilt, voordat u iets beslist.
 • Heeft begrip voor persoonlijke omstandigheden, die uw beslissing kunnen beïnvloeden.
 • Geeft eerlijk aan of hij wel of niet aan uw wensen tegemoet kan komen en waarom.
 • Is bereid om meerdere mogelijkheden en prioriteiten met betrekking op (be)handelingen eerlijk met u te bespreken.
 • Durft van mening te veranderen en fouten toe te geven.
 • Ontneemt u niet onnodig de eigen verantwoordelijkheid voor uw lichaam.
 • Bestelt u niet terug voor controle zonder uit te leggen wat u daar wijzer van wordt. Ook zal hij met u nagaan wat u zelf in de gaten kunt houden en wat hij via een telefonisch contact kan controleren.
 • Laat u nooit langer dan tien minuten wachten voor zijn spreekuur. Als hij vijftien minuten de tijd heeft voor iedere klant, heeft hij dus een lege wachtkamer.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial